Integritetspolicy
Senast uppdaterad den 29-jul-2023
Datum för ikraftträdande 29-jul-2023

Denna sekretesspolicy beskriver policyerna för CS2WH.COM - e-post: [email protected] - om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://cs2wh.com ). ("Tjänsten"). Genom att komma åt eller använda tjänsten Tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med detta integritetspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen inte få tillgång till eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan föregående något förhandsmeddelande till dig och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicy på Tjänsten. Den reviderade policyn kommer att vara effektiv 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatt åtkomst eller användning av Tjänsten efter sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn policy. Vi rekommenderar därför att du med jämna mellanrum regelbundet granskar denna sida.

 1. Hur vi delar din information:

  Vi kommer inte att överföra din personliga information till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, utom under begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

  1. Annonsservice
  2. Sponsorer
  3. Marknadsföringsbyråer
  4. Analys
  5. Datainsamling & process

  Vi kräver att sådana tredje parter använder den personlig information som vi överför till dem endast för det syfte för vilket den överfördes och att inte behålla den längre än vad som krävs för att för att uppfylla det nämnda syftet.

  Vi kan också komma att lämna ut din personliga information för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 2. Dina rättigheter:

  Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandling av dina uppgifter, be oss att dela (porta) din personliga information till en annan enhet, återkalla eventuella samtycken som du gett oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål med en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [email protected]. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.

  Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller återkalla samtycket till att behandla detsamma för de nödvändiga ändamål, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes för.

 3. Cookies etc.

  För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker tekniker, vänligen se vår Policy för kakor.

 4. Säkerhet:

  Säkerheten för din information är viktig för oss oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för all information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

 5. Tredjepartslänkar och användning av din information:

  Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicyn och andra praxis för tredje part, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

 6. Ombud för klagomål och dataskydd:

  Om du har några frågor eller funderingar om behandling av din information som är tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på [email protected] Vi kommer att ta itu med dina frågor i enlighet med tillämplig lag.

Integritetspolicy genererad med CookieJa.

sv_SE